9/3/07

Pla AVANZA: ajuts en noves tecnologies per negocis i ciutadania

Al novembre us vam informar per primera vegada del ajuts per la compra d'ordinadors. Aquí ho podeu veure.
.
Us comentavem que si volieu comprar-vos un ordinador s'havia de tenir en compte l'existència d'una subvenció per aconseguir hardware (material informàtic) i software (programes) amb un 0 % d'interes nominal durant 36 mesos.

Això vol dir que ens deixen diners i no paguem interessos.

Al portal de comerç de la ciutat (www.compremasantfeliu.cat) hem trobat la següent notícia:"Pla Avanza per a la incorporació de les Noves Tecnologies"

Continuen vigents els ajuts del Pla Avanza, la línia de subvencions del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que tenen com a objectiu potenciar i facilitar les inversions en tecnologies de la informació i de les comunicacions per part de les Petites i Mitjanes Empreses i de la ciutadania en general.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts totes les PIMES i negocis que no disposin de connexió a Internet de banda ampla i realitzin inversió en equipament per a la seva connexió, així com aquelles que, disposant de connexió, realitzin inversions en programari i equipament informàtic per a la seva activitat.

Els conceptes subvencionables seran aquelles inversions en maquinari, aplicacions i serveis per accedir a Internet en banda ampla, elaboració de pàgines web, així com aquelles accions encaminades a incorporar les noves tecnologies als processos de gestió diaris i al comerç electrònic i la facturació electrònica.

Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari a pagar en 36 mesos, amb possibilitat de 3 mesos de manca inclosos, i al 0% d’interès.

A més, el Pla Avanza també beneficia a la ciutadania en general amb el programa “Ciudadanía Digital”, que preveu un finançament total per l’adquisició d’ordinadors amb capacitat de connexió a Internet.

Podeu consultar la següent adreça per obtenir-ne més informació: ICO – Plan Avanza 2006.

També us podeu posar en contacte amb comprem@santfeliu.cat o amb la Oficina d’Informació i Suport Empresarial (OISE) de l’Ajuntament de Sant Feliu (93.685.07.83).


Us facilitarem una pràctica guia del sol·licitant.