17/9/08

Debat digital sobre l'empresa digital i el talent

Amb l’inici del curs escolar 2008 – 2009 han començat les xerrades, les jornades i els debats sobre la formació i les competències en matèria TIC.

Ahir em va tocar anar al debat sobre l’economia digital L'empresa digital i el talent promogut per la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Barcelona Digital que va tenir lloc a l'Auditori del CaixaForum.

En aquesta ponència es va posar sobre la taula aspectes tant importants com la reflexió que ha de fer la societat per a portar a terme un canvi metodològic i pedagògic en matèria TIC en l’escola del segle XXI, revisar cap a on va la societat del coneixement i per tant quin és el nou model a seguir per les universitats o en què consistirà l’acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC).

El debat va comptar amb la participació de teòrics i experts del món de les TIC com el Sr. Miquel Àngel Prats, Director del CETEI i el Sr. Josep Mª Duart, Vicerector de formació contínua de la UOC; així com la presencia destacada de diversos caps de formació d’empreses públiques i privades que treballen amb les TIC com la Sra. María Dolores Gonzalez Tomey, Coordinadora Gerència d’Educació de red.es; Sr. Lorenzo di Pietro, Director de Porta22 – Barcelona Activa; Sr. Josuè Sallent, Director de la Societat de la Informació de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Gerard Vélez, Responsable d’e-learning de la Caixa.

Al finalitzar el debat i després del respectuós torn de preguntes, es va arribar a unes conclusions genèriques en matèria d’educació de les TIC:

Des de les escoles, universitats i empreses tant públiques com privades, s’ha d’afavorir l’apropament de les TIC a la ciutadania, incrementant la demanda i l’ús de les TIC a tots els sectors i promoure el creixement i la capacitat per actuar amb destresa en la societat de la informació en qualsevol àmbit professional, social i personal.

En definitiva, cal alimentar i fer créixer la formació en matèria tecnològica, adaptant-nos als canvis de la societat del coneixement. El que no podem permetre és que l’escola del segle XXI tingui l’aspecte de l’escola del segle passat.

Entre tots hem de fer un esforç per entendre les noves generacions, anticipant-nos al futur i proporcionar les eines i els mecanismes bàsics per trencar definitivament amb el concepte d'escletxa digital.