10/4/14

Jose Manuel Pedrinaci i el seu Pla de Màrqueting Digital

Jose Manuel Pedrinaci, economista i advocat, amb àmplia experiència en àrees administratives i financeres d'empreses de diversos sectors, ha decidit tirar endavant un nou projecte professional, un servei d'externalització de la figura del Director Administratiu -Financer.

D'aquesta manera ofereix serveis, especialment a autònoms, micro, petita i mitjana empresa de la província de Barcelona, oferint-los:

 • Anàlisi i diagnòstic de la situació i perspectives de l'empresa, per facilitar la presa de decisions. 
 • Control i seguiment de la tresoreria.
 • Renovació de crèdits.
 • Renegociació de deutes.
 • Situacions pre-concursals i/o concursals.
 • Disseny dels circuits administratius.
 • Implementació d'un sistema de gestió informàtic.
 • Assistència en inspeccions d'autoritats fiscals.

En Jose Manuel va venir a assessorar-se a Can Maginàs amb el Servei de Dinamització Digital d'Empreses i Comerços per tal de veure com Internet el pot ajudar en el seu pla de màrqueting. Va venir amb tres idees clares: 
 • No vol fer ús de mitjans de comunicació massius.
 • Vols mostrar un servei que generi confiança. 
 • El mitjà de difusió principal ha de ser el boca-orella, les recomanacions dels clients satisfets.
Per aquest motiu, dins del seu pla de màrqueting s'han establert dues eines principals que donen resposta als seus objectius: 
 • Blog "En la empresa del derecho": com a espai on informar de temes d'interès i posicionar-se a Internet com a expert en el seu sector.
 • Perfil professional a Linkedin: establint una bona xarxa de contactes, que li facilitin el boca-orella i les recomanacions entre clients satisfets.