1/3/11

Social Commerce: comerç electrònic a les xarxes socials

Segons la Wikipedia: "El Social Commerce és una tipologia de comerç electrònic que inclou l'ús dels Social Media per provocar la interacció i contribució dels usuaris, així com per l'ajuda en la compra i venda interactiva de productes i serveis".

El mercat del Social Commerce és actualment petit, (5.000 milions de dòlars en vendes de productes físics venuts a les xarxes socials), però està creixent molt ràpidament, s'estima que en els propers 5 anys la seva facturació ascendeixi a 30.000 milions de dòlars a tot el món.Això transforma els social media d'un simple canal de màrqueting per generar trànsit, reputació, imatge o prospecció, en un canal de vendes de comerç electrònic.

Les 3 opcions principals de Social Commerce inclouen:
  • * Utilitzar plataformes de social commerce (per exemple, Groupon)
Segons un estudi dut a terme el 2010 per Booz & Company entre consumidors que almenys havien estat 1 hora al mes en xarxes socials i que havien comprat en línia 1 producte, el 27% d'aquests van afirmar que comprarien més productes si poguessin adquirir-los en xarxes socials (estudi en PDF).

Les principals barreres per al desenvolupament del social commerce són la seguretat i la privacitat, reptes que tant les plataformes com les empreses involucrades han de tractar de superar generant confiança als usuaris i solucions tecnològiques de garanties.

Les empreses han de saber aprofitar aquesta oportunitat que ofereix el Social Commerce, de manera que no només s'utilitzin les xarxes socials per a la generació d'interacció, leads i imatge, sinó també com a canal de venda per aconseguir conversió, fidelitat i recomanació. Tot això ens portarà a ser capaços d'obtenir més informació sobre els nostres clients i prospectes, podent transformar els tradicionals sistemes CRM en Social CRM (més informació en aquest altre post de l'Enrique Burgos "Social CRM, primers passos")


Cap comentari: